IESĀCĒJA LĪMENIS

A1
Spēj saprast pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes, nosaukumus, kā arī ļoti vienkāršus teikumus. Spēj sazināties, ja sarunu biedrs teikto var atkārtot lēnām vai pateikt citiem vārdiem. Prot pastāstīt par savu dzīvesvietu un cilvēkiem, kurus pazīst. Spēj uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, nosūtīt apsveikuma pastkarti, aizpildīt vienkāršas veidlapas.


A2
Spēj saprast atsevišķas frāzes un biežāk lietotos vārdus izteikumos, kas saistīti ar personu (piemēram, informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, tuvāko apkārtni). Spēj izlasīt ļoti īsus un vienkāršus tekstus, sameklēt informāciju vienkāršos ar ikdienas dzīvi saistītos tekstos. Prot vienkāršos teikumos pastāstīt par savu ģimeni un citiem cilvēkiem, sazināties parastās ikdienas situācijās par sev zināmiem tematiem un jautājumiem. Spēj uzrakstīt īsas zīmītes, paziņojumus, ļoti vienkāršu vēstuli.

PATSTĀVĪGA LIETOTĀJA LĪMENIS

B1
Spēj saprast galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamām tēmām (piemēram, darbs, skola, brīvais laiks utt) . Spēj ceļojuma laikā sazināties vairums sitācijās, kur nepieciešams runāt. Prot uzrakstīt vienkāršu, sasitītu tekstu par jautājumiem, kas ir zināmi vai interesējoši. Spēj pastāstīt par savu pieredzi un notikumiem, sapņiem, vēlmēm un cerībām. Var pamatot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus. Spēj uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par sev zināmiem jautājumiem.Prot uzrakstīt vēstuli, aprakstot tajā savus pārdzīvojumus un iespaidus.


B2
Saprot garāku runu un lekcijas, gandrīz visu televīzijas ziņās un reportāžās par jaunākajiem notikumiem. Diezgan brīvi un bez sagatvošanās spēj sazināties ar dzimtās valodas runātājiem. Spēj sniegt skaidru un vispusīgu tēmu izklāstu, kas ietilpst personas interešu lokā.


PRASMĪGA LIETOTĀJA LĪMENIS

C1
Spēj saprast garāku runu arī tad, ja tai nav skaidra uzbūve, kā arī garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus, izprotot stila atšķirības. Var brīvi izteikties par sarežģītiem jautājumiem, īpaši nemeklējot piemērotus vārdus un izteicienus. Prot skaidri un loģiski uzrakstīt savas domas, izteikt viedokli.C2
Praktiski bez grūtībām saprot jebkuru runas veidu – gan tiešā saziņā teikto, gan pārraidīto pat tad, ja ātrā tempā runā dzimtās valodas lietotājs. Spēj bez iepriekšējas gatavošanās piedalīties jebkurā sarunā vai diskusijā, pilnīgi brīvi izteikties, skaidri un argumentēti sniegt kādas tēmas izklāstu. Prot uzrakstīt skaidru un loģisku tekstu konkrētam lasītājam atbilstošā stilā.